O Nas
Skład celny "CARGO CONSULTANTS" Zbigniew Tyszko, Janusz Pietrzak Spółka Jawna z siedzibą
w Grodzisku Mazowieckim został założony w 1992 roku. Firma jest spółką prywatną ze 100% kapitałem polskim. "CARGO CONSULTANTS" powstała jako siostrzana spółka dla firmy TIRSPED Sp. z o.o., która od 1989 roku obsługuje klientów w Polsce i na całym świecie w zakresie kompleksowych usług logistyczno-spedycyjnych. Skład celny "CARGO CONSULTANTS" Zbigniew Tyszko, Janusz Pietrzak Spółka Jawna prowadzi działalność zgodnie z pozwoleniem numer PL440000SA0107 wydanym przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie. "CARGO CONSULTANTS" jest składem celnym publicznym typu "A" i świadczy usługi w zakresie:

- składowanie i przechowywanie towarów wspólnotowych w ramach składu celnego;

- składowanie i przechowywanie towarów niewspólnotowych w procedurze składu celnego;

- sporządzanie pełnej dokumentacji celnej;

- konsygnacji towarów;

- udzielanie zabezpieczeń należności celno-podatkowych;

- załadunki, przeładunki i rozładunki towarów.


O nas
Oferujemy
Gwarantujemy
                                            

Cargo Consultants

| ul. Spedycyjna 22 | 03-191 Warszawa | tel: 225197081 i 225197082 | email: info@cargoconsultants.com.pl
© Cargo Consultants