Oferujemy

Skład celny - możliwości


To miejsce uznane przez organ celny i podlegające jego kontroli. Magazynowanie towarów musi przebiegać ściśle według obowiązujących przepisów Wspólnotowego Kodeksu Celnego (art. 98 ust. 2). Mogą tam być składowane towary wspólnotowe oraz niewspólnotowe. Specjalna procedura umożliwia importerom:

 • - odroczyć lub rozłożyć w czasie spłatę należności celno-podatkowych zaistniałych wobec właściwych organów celnych i skarbowych.

 • - wyprowadzić ze składu zaimportowany towar partiami, jak również dokonywać opłat celno-podatkowych dla danej partii towaru, która aktualnie wprowadzana jest na rynek.

 • - dokonywać re-eksportu oraz tranzytu towaru poza obszar Unii Europejskiej, bez obowiązku uiszczania opłat celno-podatkowych na terenie kraju.

 • - złożyć towar do składu celnego, aby następnie starać się o dokumenty, badania, zezwolenie i certyfikaty niezbędne do wprowadzenia towaru do polskiego obszaru celnego.

 • - przeprowadzić zabiegi zwyczajowe, takie jak sortowanie, metkowanie, przepakowanie, czy konfekcjonowanie, które mają na celu zagwarantowanie utrzymania lub poprawienia jakości handlowej, a także przygotowanie towaru do dalszej dystrybucji lub odsprzedaży.

Naszym Klientom oferujemy:


 • - Wynajem magazynów czasowego składowania przeznaczonych do prowadzenia składu celnego niepublicznego typu I, o całkowitej powierzchni 14 000m2, które zostały zlokalizowane w Warszawie, na Tarchominie.

 • - Profesjonalną obsługę logistyczno-magazynową na terminalu, który poza składem celnym obejmuje również magazyn krajowy, magazyny składowania czasowego, a także magazyn funkcjonujący na wolnym powietrzu.

 • - Pełną obsługę w procesie dopuszczenia do obrotu, wywozu, tranzytu, składu i odprawy celnej.

 • - Pełną współpracę z Oddziałem Celnym V Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego, który znajduje się na naszym terminalu logistycznym w Warszawie.

 • - Zabezpieczenia na poczet opłat przechowywanych towarów jak również zabezpieczenia długu celnego na okres tranzytu.

 • - Spedycję oraz organizację transportów drogą lądową, morską i lotniczą. Współpracujemy z naszą siostrzaną firmą TIRSPED Sp. z o.o. – www.tirsped.com.pl.

 • - Doradztwo celne i handlowe, w zakresie oznakowania CE i innych zagadnień.


O nas
Oferujemy
Gwarantujemy
                                           
Cargo Consultants | ul. Spedycyjna 22 | 03-191 Warszawa | tel: 225197081 i 225197082 | email: info@cargoconsultants.com.pl
© Cargo Consultants