Składy i magazyny celneWciąż jeszcze niewielu przedsiębiorców zajmujących się importem i eksportem towarów poza Unię Europejską wie, jak dużą ulgą finansową jest korzystanie ze składu celnego. Korzystanie z takiego sposobu przechowywania towarów pozwala odroczyć, a w niektórych przypadkach nawet całkowicie wyeliminować obowiązek uiszczania opłat celno- podatkowych.


Na jakiej zasadzie działa skład celny?

Korzyści, jakie przynosi przedsiębiorcy korzystanie ze składu celnego, można rozpatrywać w wielu zakresach, a mianowicie w zależności od miejsca gdzie nastąpi faktyczne wykorzystane towaru w procesach gospodarczych.


Jeśli importowane towary wprowadzamy na rynek unijny, skład celny pozwala na odroczenie opłat celno- podatkowych do momentu, gdy zdecydujemy się na sprzedaż towaru. Warto dodać, że towar można wyprowadzać ze składu partiami, w sposób najdogodniejszy dla importera, dzięki czemu należności rozkładają się na raty.


Jeśli importujemy towary z krajów spoza Unii Europejskiej, a ich miejscem przeznaczenia jest kraj trzeci, możemy całkowicie uniknąć opłat, korzystając z procedury reeksportu. Warto pamiętać: przez cały czas, kiedy towar znajduje się w składzie celnym, nie trzeba opłacać za niego akcyzy, cła, podatku VAT.


Co można zrobić z towarem w składzie celnym

Chociaż pozostają pod dozorem celnym, towary znajdujące się w składzie celnym nie muszą pozostawać nienaruszone aż do momentu wprowadzenia na rynek czy powrotnego wywozu. Wręcz przeciwnie, wykonamy na nich szereg akcji przygotowawczych, i żadna z nich nie będzie wymagała uiszczania opłat.

Mowa tu między innymi o:

  • - dzieleniu towaru na partie, z czego jedna może zostać wprowadzona na rynek na miejscu, inna przeznaczona do wywozu, jeszcze inna transportowana dalej itp.,
  • - konfekcjonowaniu, metkowaniu, sortowaniu, produkt może zostać przygotowany tak, by możliwe było bezpośrednie wprowadzenie go na sklepowe półki, co pozwala na zysk zaraz po wyprowadzeniu ze składu,
  • - staraniach o dokumenty i niezbędne badania, potrzebne, by towar mógł zostać wprowadzony na rynek.


Skład celny a magazyn celny - różnica

Choć często wyrażenia te używane są zamiennie, istnieje między tymi nimi istotna różnica. Magazyn celny pozwala na składowanie czasowe na okres 90 dni i towar nie może być poddawany żadnym zabiegom, w składzie celnym czas jest nieograniczony przepisami. Obiekt, który oferujemy w Warszawie, to skład celny typu I.


Podsumowując: skład celny jest szansą dla przedsiębiorcy na optymalizację kosztów, uniknięcie płacenia należności za jeden towar kilkakrotnie. Pozwala zachować płynność finansową i rozkładać zobowiązania z tytułu ceł i podatków na raty.


Cargo Consultants | ul. Spedycyjna 22 | 03-191 Warszawa | tel: 225197081 i 225197082 | email: info@cargoconsultants.com.pl
© Cargo Consultants
Młyn Klekotki Tirspeed