Doradztwo celne

W czym możemy pomóc?

Przedsiębiorstwa zajmujące się zarówno eksportem, jak i importem różnego rodzaju towarów często borykają się z problemami związanymi z nieznajomością regulacji prawnych dotyczących spraw celnych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie pomóc Państwu przy usprawnieniu handlu zagranicznego, oferując profesjonalne doradztwo celne.

W ramach usługi rozwiejemy wszelkie wątpliwości związane z zawiłymi wymogami prawnymi. Oferujemy doradztwo przy poprawnej klasyfikacji towarów w taryfie celnej, określenie stawek podatków należnych przy importowanym towarze, itp. Pozwoli to nie tylko na transport towarów zgodnie z prawem, ale także na znaczne skrócenie czasu odprawy. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu unikną Państwo kar finansowych, a także zatrzymania towarów bez możliwości wprowadzenia ich na teren danego kraju.

Oferowane przez nasz zespół doradztwo celne obejmuje takie zagadnienia jak taryfikacja towarów, procedury tranzytu, ulgi podatkowe dla towarów o szczególnym przeznaczeniu. Nasze doradztwo to także wyjaśnienie, co oznacza dług celny oraz wsparcie przy uzyskaniu zwrotu należności wywozowych lub przywozowych.

Pomożemy również rozwiać wszelkie wątpliwości związane z przewozem zwierząt, roślin, towarów niebezpiecznych, strategicznych, a także z obrotem odpadami. Wskażemy też, które produkty muszą być oznaczone znakiem CE oraz spełniać wymogi bezpieczeństwa określane poszczególnymi dyrektywami unijnymi. Nieznajomość tego zagadnienia jest bowiem częstą przyczyną zatrzymania towaru na granicy i licznych problemów w trakcie odprawy.

Zaplanowanie oraz przeprowadzenie transakcji

Doradztwo celne pomoże usprawnić zaplanowanie oraz przeprowadzenie transakcji handlowych w oparciu o prawo krajowe oraz międzynarodowe, w tym także unijne. Pomożemy zminimalizować koszty należności związanych z transportem towarów poprzez zastosowanie zwolnień z podatku akcyzowego czy też skorzystanie z dostępnych ulg podatkowych.

Pomożemy we wszystkich formalnościach związanych ze sporządzaniem zgłoszeń towarów do odprawy celnej, ale także wszelkiego rodzaju wniosków, skarg, odwołań, etc. Świadczymy zarówno doraźne doradztwo celne, jak i w ramach stałej współpracy. Usługi kierujemy do przedsiębiorstw zajmujących się zagranicznym obrotem towarów, ale również do osób fizycznych.Cargo Consultants Zbigniew Tyszko, Janusz Pietrzak Spółka Jawna
Skład celny publiczny typu I • ul. Spedycyjna 22 • 03-191 Warszawa
tel: +48 22 519 70 81 • +48 22 519 70 82 • email: info@cargoconsultants.com.pl
© Cargo Consultants


Tirspeed