Doradztwo celne


Przedsiębiorstwa zajmujące się zarówno eksportem, jak i importem różnego rodzaju towarów często borykają się z problemami związanymi z nieznajomością regulacji prawnych dotyczących spraw celnych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie pomóc Państwu przy usprawnieniu handlu zagranicznego, oferując profesjonalne doradztwo celne.

W ramach usługi rozwiejemy wszelkie wątpliwości związane z zawiłymi wymogami prawnymi. Oferujemy doradztwo przy poprawnej klasyfikacji towarów w taryfie, określenie stawek podatków należnych przy importowanym towarze, itp. Pozwoli to nie tylko na transport towarów zgodnie z prawem, ale także na znaczne skrócenie czasu odprawy. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu unikną Państwo także kar finansowych, a także zatrzymania towarów bez możliwości wprowadzenia ich na teren danego kraju.

Oferowane przez nasz zespół doradztwo celne obejmuje takie zagadnienia jak taryfikacja towarów, procedury tranzytu, ulgi podatkowe dla towarów o szczególnym przeznaczeniu. Nasze doradztwo to także wyjaśnienie zjawiska długu celnego oraz wsparcie przy uzyskaniu zwrotu należności wywozowych lub przywozowych.

Pomożemy również rozwiać wszelkie wątpliwości związane z przewozem zwierząt, roślin, towarów niebezpiecznych, strategicznych, a także z obrotem odpadami. Wskażemy też, które produkty muszą być oznaczone znakiem CE oraz spełniać wymogi bezpieczeństwa określane poszczególnymi dyrektywami. Nieznajomość tego zagadnienia jest bowiem częstą przyczyną zatrzymania towaru na granicy i licznych problemów w trakcie odprawy.

Zaplanowanie oraz przeprowadzenie transakcji

Doradztwo celne pomoże usprawnić zaplanowanie oraz przeprowadzenie transakcji handlowych w oparciu o prawo krajowe oraz międzynarodowe, w tym także wspólnotowe. Pomożemy zminimalizować koszty należności związanych z transportem towarów poprzez zastosowanie zwolnień z podatku akcyzowego czy też skorzystanie z dostępnych ulg podatkowych.

Pomożemy we wszystkich formalnościach związanych ze sporządzaniem zgłoszeń towarów do odprawy, ale także wszelkiego rodzaju wniosków, skarg, odwołań i więcej. Świadczymy zarówno doraźne doradztwo celne, jak i w ramach stałej współpracy. Usługi kierujemy do przedsiębiorstw zajmujących się zagranicznym obrotem towarów, ale również do osób fizycznych.

Cargo Consultants | ul. Spedycyjna 22 | 03-191 Warszawa | tel: 225197081 i 225197082 | email: info@cargoconsultants.com.pl
© Cargo Consultants
Młyn Klekotki Tirspeed