Znak CE

Oznakowanie CE - podstawowe informacje

Conformité Européenne, czyli oznakowanie CE umieszcza się na danym produkcie jako deklarację producenta, że dany wyrób spełnia wymogi dyrektywy tzw. "Nowego Podejścia" UE. Są one związane z zagadnieniami ochrony zdrowia, środowiska i bezpieczeństwem użytkowania, a przede wszystkim mają za zadanie określić zagrożenia, które producent powinien wykryć oraz wyeliminować. Producent umieszczając na produkcie ten znak potwierdza, że spełnia on wszelkie wymogi właściwych dyrektyw.

W celu oznaczenia wyrobu symbolem CE, producent jest zobligowany do wykonania odpowiednich analiz i badań oraz podjęcie działań prowadzących do spełnienia określonych wymogów. Następnie niezbędne jest wdrożenie procedury oceny zgodności danego produktu z dyrektywami. Przebieg oraz wyniki przeprowadzonych badań muszą być udokumentowane przez producenta. Główną przesłanką tych regulacji jest eliminowanie barier w przepływie towarów na rynku unijnym. Państwa należące do UE nie mogą bowiem zakazać wprowadzenia na swój rynek produktów z oznaczeniem CE.

W Polsce rolę organu nadzoru rynku, mającego za zadanie egzekwowanie prawa europejskiego, pełni Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Produkty, które muszą być objęte oznakowaniem CE to przede wszystkim:


Istnieje jeszcze wiele grup produktów, które muszą być oznaczone odpowiednim symbolem, aby mogły być dopuszczone do sprzedaży. Chętnie doradzimy w kwestiach związanych z opisywanymi regulacjami, a także pomożemy i wyjaśnimy wszelkie wątpliwości.

Wytyczne związane ze stosowaniem oznakowania CE

Szczegółowe informacje dotyczące wzoru znaku CE znajdują się w Dz.U. 2010 nr 186 poz. 1252. (Dziennik Ustaw).

wzór oznakowania CE

Warto wiedzieć, że znak „CE” może zostać zwiększony lub zmniejszony, natomiast musi zostać zachowana proporcja.

Składowe elementy znaku „CE” muszą być jednakowych rozmiarów z zachowaniem wysokości min. 5 mm. W przypadku niewielkich towarów wymagających oznaczenia dopuszcza się odstępstwo od tych warunków.
Cargo Consultants Zbigniew Tyszko, Janusz Pietrzak Spółka Jawna
Skład celny publiczny typu I • ul. Spedycyjna 22 • 03-191 Warszawa
tel: +48 22 519 70 81 • +48 22 519 70 82 • email: info@cargoconsultants.com.pl
© Cargo Consultants


Tirspeed