KontaktDane firmy

Cargo Consultants Zbigniew Tyszko, Janusz Pietrzak Spółka Jawna, ul. Poniatowskiego 58A/2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

NIP: 5290012941
REGON: 011072850
KRS: 0000024478

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.


   Miejsce wykonywania działalności:
   ul. Spedycyjna 22, 03-191 Warszawa


   Telefon: +48 22 519 70 81
   Telefon: +48 22 519 70 82
Cargo Consultants Zbigniew Tyszko, Janusz Pietrzak Spółka Jawna
Skład celny publiczny typu I • ul. Spedycyjna 22 • 03-191 Warszawa
tel: +48 22 519 70 81 • +48 22 519 70 82 • email: info@cargoconsultants.com.pl
© Cargo Consultants


Tirspeed